Friday, April 29, 2011

"बंध प्रीतीचे"

मला नव्हतं  माहीत ,
तुझ्या बोलण्याच मोहितं,
एकदा ऐकलं कि  पाहण्याचा  मोह,
आणि पाहिल्यानंतर सदेइव  सोबत राहण्याचा....
वाटे कधी माझी मलाच भीती ,
माझी मी न राहण्याची...
जडता जडले हे नाते ,
एक कोडे न उलगडलेले, 
पण सोडविण्याची हि भीती जिथे....
कोडे हे तुझे माझे "बंध प्रीतीचे".


- पद्मश्री पाटील