Thursday, September 1, 2011

पीएच. डी. ची शाळा मला आवडत नाही ...

literature surve करत रात्रभर जागते
experiment design कर करून थकते
रिझल्ट तरी मला मिळतच नाही
पीएच. डी. ची शाळा मला आवडत नाही ...
                   केलेल्या १० experiment मध्ये १ experiment चुकतो
                   त्या चुकीसाठी सारा plan repeat होतो
                   सरांना
हार्डवर्कच कौतुक नाही
                   पीएच. डी. ची शाळा मला आवडत नाही ...
मिळालेला
रिझल्ट बॉसला exciting वाटत नाही
exciting रिझल्टचा पेपर accept होत नाही
पीएच. डी. ची शाळा मला आवडत नाही ...
             
       क्षणोक्षणीच्या परीक्षेनी माझा अर्जुन झाला
                   माझ्या हिश्याचा कृष्ण पाठवायला बाप्पाच विसरला
                   कोणी मला समजून घेतंच नाही
                   पीएच. डी. ची शाळा मला आवडत नाही ...- पद्मश्री पाटी

पुन्हा एकदा मला शाळेत जायचंय....

बाबांच्या हाताला धरून शाळेत जायचंय,
म्हणाले बाबा जरी पहिल्या ओळीत बस,
ओळीत शेवटी बसून दुपारी
पेंगायचंय ...
पुन्हा एकदा
मला शाळेत जायचंय....

                   सर्वांच्या बरोबर वनभोजन करायचय,
                   चिंचा, आवळे खात
कापसाच्या म्हातारीला पकडायचंय,
                   aquaguard सोडून टाकीच पाणी प्यायचय  ...
                   पुन्हा एकदा 
मला शाळेत जायचंय...  

आईने दिलेला डब्बा सोडून मित्राचा डब्बा खायचाय,
सुदाम्याचे पोहे रुचकर म्हणत स्वतःला कृष्ण
मानायचंय,
चाराण्याचा बर्फ गोळ्यांनी ओठांना रंगवायचं..
पुन्हा एकदा
मला शाळेत जायचंय...
               
                 लहानपणीच्या प्रश्नाला मला आता उत्तर द्यायचाय
                 मोठेपणी होणार कोण ?
                एकदा पुन्हा लहान
व्हायचंय...
                पुन्हा एकदा
मला शाळेत जायचंय...

- पद्मश्री  पाटील  ..