Thursday, September 1, 2011

पीएच. डी. ची शाळा मला आवडत नाही ...

literature surve करत रात्रभर जागते
experiment design कर करून थकते
रिझल्ट तरी मला मिळतच नाही
पीएच. डी. ची शाळा मला आवडत नाही ...
                   केलेल्या १० experiment मध्ये १ experiment चुकतो
                   त्या चुकीसाठी सारा plan repeat होतो
                   सरांना
हार्डवर्कच कौतुक नाही
                   पीएच. डी. ची शाळा मला आवडत नाही ...
मिळालेला
रिझल्ट बॉसला exciting वाटत नाही
exciting रिझल्टचा पेपर accept होत नाही
पीएच. डी. ची शाळा मला आवडत नाही ...
             
       क्षणोक्षणीच्या परीक्षेनी माझा अर्जुन झाला
                   माझ्या हिश्याचा कृष्ण पाठवायला बाप्पाच विसरला
                   कोणी मला समजून घेतंच नाही
                   पीएच. डी. ची शाळा मला आवडत नाही ...- पद्मश्री पाटी

No comments:

Post a Comment