Saturday, July 30, 2011

"गंध"


पहिला पाऊस, देवपूजा, मोगऱ्याचा वेल, स्वयंपाक बनविण साऱ्यांशी मी एकामुळे जोडलेले आहे, तो आहे फक्त "गंध". या सर्वांमध्ये माझा एक स्वार्थ आहे. देवरयातल्या देवाच्या अशीर्वादापेक्षाही, पाण्याच्या गरजेपाक्षाही, आणि पोठ भरण्याच्या लालचेपेक्षाही मला त्यांच्या सहवासात खूप आनंद मिळतो, आणि बऱ्याच जणांना कदाचित माझ्याच सारखे वेड असेल.
            "गंध "
त्याच्या मनातील गुपित उधळत येतो...
उगाच मला धुंद करतो,
होठावरती हास्य ठेवून जातो, 
आठवणीची कुपी उघडी करतो....
          किती रुपात भोऊन जातो 
          पहिला पाऊस, नवीन पुस्तक, रात्री उमलेला प्राजक्त-मोगरा...   
          कोंडलेल्या वाऱ्याच्या सुटकेसारख्या धुंद होऊन पसरतो,
          स्वार्थ परमार्थ त्याला काय ठाऊक, प्रिय-जनान्सारख्या एकरूप होतो....

No comments:

Post a Comment